Bilder av Olve og Håkon - november og desember 2003